logouri
logouri
logouri
logouri

INTELBIOMED

IMPLEMENTAREA EXPERTIZEI DE CERCETARE BIOMEDICALĂ PRIN TRANSFER DE CUNOȘTINȚE CĂTRE MEDIUL PRIVAT
PENTRU VALIDAREA DE PRODUSE ȘI SERVICII ÎN DOMENIILE BIOTEHNOLOGII MEDICALE ȘI SĂNĂTATE

logouri
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ȘI ȘTIINȚELOR BIOMEDICALE „VICTOR BABEŞ” BUCUREŞTI

GRUPUL ȚINTĂ

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt societăți comerciale cu activități în domeniul bioproduselor, interesate de dezvoltarea gamei actuale de servicii și produse prin utilizarea de servicii de cercetare și inovare din domeniul biotehnologii medicale şi farmaceutice. Astfel se deschid noi oportunități de a constitui structuri dedicate transferului de cunoștințe, respectiv centru pentru transfer tehnologic în beneficiul întreprinderilor partenere.

În urma activităților de tip A, întreprinderile implicate își vor îmbunătăți cunoștințele în domeniul biotehnologiilor medicale și farmaceutice și vor avea posibilitatea să opteze pe viitor la astfel de colaborări cu institute de cercetare–dezvoltare. Activitățile de tip B, C și D vor avea rezultate concrete – brevete și rezultate științifice - ce vor fi aplicate direct în zona de producție, intreprinderile putând astfel să-și diversifice și să-și extindă gama de produse și chiar să acceseze piața europeană.

La nivelul IVB, crearea Centrului de transfer tehnologic prevăzut în activitățile proiectului va contribui la specializarea personalului întreprinderilor, atât pe parcursul implementării proiectului, cât și după finalizarea acestuia. Prin toate activitățile proiectului, personalul întreprinderilor va beneficia de instruire și înaltă calificare în domeniul biotehnologiilor medicale și farmaceutice, va avea acces la infrastructură modernă și tehnologii avansate, conducând la dezvoltarea pe termen mediu și lung a întreprinderilor în cauză.

În ceea ce privește utilizatorii produselor și proceselor inovate sau îmbunătățite ca rezultat al cercetării, pornind de la cele constatate conform studiului de piață efectuat, considerăm că aceștia vor avea următoarele caracteristici:

Numărul acestor utilizatori va fi considerabil, având în vedere precizările de mai sus și tendința tot mai mare în randul populației de a fi utilizate bioproduse, biofarmaceutice, produse cosmetice pentru diverse tratamente, menținerea stării de sănătate, dar se va putea face o estimare mai aproapiată de realitate după identificarea tuturor întreprinderilor partenere și a cerințelor acestora, la acest moment putându-se face doar o estimare generală.