logouri
logouri
logouri
logouri

INTELBIOMED

IMPLEMENTAREA EXPERTIZEI DE CERCETARE BIOMEDICALĂ PRIN TRANSFER DE CUNOȘTINȚE CĂTRE MEDIUL PRIVAT
PENTRU VALIDAREA DE PRODUSE ȘI SERVICII ÎN DOMENIILE BIOTEHNOLOGII MEDICALE ȘI SĂNĂTATE

logouri
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ȘI ȘTIINȚELOR BIOMEDICALE „VICTOR BABEŞ” BUCUREŞTI

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Proiectul „Implementarea expertizei de cercetare biomedicală prin transfer de cunoștințe către mediul privat pentru validarea de produse și servicii în domeniile biotehnologii medicale și sănătate” are ca obiectiv general transferul de cunoştinte/expertiză şi tehnologie de la INCD „Victor Babeş” (IVB) către întreprinderi private din sectorul producţiei şi dezvoltării bioproduselor destinate îngrijirii sănătăţii, în vederea creşterii competitivităţii economice şi ştiinţifice a acestora pe plan național și internaţional.

OBIECTIVE SPECIFICE