logouri
logouri
logouri
logouri

INTELBIOMED

IMPLEMENTAREA EXPERTIZEI DE CERCETARE BIOMEDICALĂ PRIN TRANSFER DE CUNOȘTINȚE CĂTRE MEDIUL PRIVAT
PENTRU VALIDAREA DE PRODUSE ȘI SERVICII ÎN DOMENIILE BIOTEHNOLOGII MEDICALE ȘI SĂNĂTATE

logouri
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ȘI ȘTIINȚELOR BIOMEDICALE „VICTOR BABEŞ” BUCUREŞTI

Despre Proiect

Proiectul vizează:

Se urmăreşte susţinerea procesului de specializare inteligentă prin concentrarea resurselor umane şi de infrastructură într-un domeniu CDI cu potenţial de dezvoltare în România (intreprinderi care produc şi comercializează bioproduse pentru sănătate).

Argumentele economice ce conduc la realizarea acestui parteneriat, în acord cu Strategia Naţională:

În condițiile dificultăților economice din sistemul medical românesc, creșterea eficienței terapeutice, diagnosticul precoce și medicina personalizată justifică investiții în cercetarea biotehnologică medicală, conducând în final la reducerea cheltuielilor şi management performant.

Justificarea şi contextul proiectului

Este necesară intensificarea efortului de a introduce noi metode de testare, orientarea cu precădere către produse terapeutice (nu numai către suplimente alimentare şi adjuvanţi) şi pentru a oferi date pertinente privind mecanismele de acţiune, interacţiile cu alţi compuşi şi efectele adverse. Piaţa produselor farmaceutice din bioproduse naturale reprezintă doar 5% (comparativ cu 40% în UE şi SUA), restul fiind ocupat de produse farmaceutice obţinute prin sinteza chimică. Dezvoltarea biotehnologiilor farmaceutice prin descoperirea de bioterapeutice şi investigarea lor prin teste clasice sau avansate/inovative bazate pe genomică, proteomică, epigenetică, vor furniza domeniului medical produse, metode şi tehnologii performante de terapie, cu specificitate ridicată şi toxicitate redusă. INCDVB, prin proiectul propus, acoperă acest domeniu şi poate oferi expertiza sa pentru transferul de cunoştinţe către întreprinderile interesate.

Principalele domenii ce vor fi abordate, cunoştinţele şi serviciile noi/îmbunătăţite care vor fi oferite întreprinderilor şi care fac obiectul transferului de cunoştinte, au în vedere: dezvoltarea de modele in vitro pentru evaluarea siguranţei şi eficacităţii bioproduselor, validarea modelelor in vitro pentru evaluarea siguranţei şi eficacităţii bioproduselor, aplicarea modelelor in vitro pentru evaluarea siguranţei şi eficacităţii bioproduselor, care implică realizarea de: studii de citotoxicitate, genotoxicitate, imunotoxicitate, biocompatibilitate, toleranţă/iritabilitate dermală, oculară, acţiune antitumorală şi antiproliferativă, antioxidantă, antiinflamatoare etc.

Proiectul îşi propune implementarea unui set multidisciplinar de activităţi CDI pentru dezvoltarea metodologiei şi competenţelor în cercetarea performantă biotehnologică farmacologică pentru realizarea/dezvoltarea/ optimizarea de bioproduse. implementarea metodologiei şi competenţelor din cercetarea de înaltă performanţă, realizarea şi validarea unor sisteme de investigare multifactorială, destinate evaluării şi fundamentării utilizării performante a potenţialului farmacologic al compuşilor naturali.

Modelele experimentale tehnologice şi farmacologice vor urmări realizarea unor bioproduse cu înalt potenţial profilactic şi terapeutic în maladii precum afecţiuni cardiovasculare, diabet, cancer, boli autoimune, boli inflamatorii, boli neurodegenerative etc. În concordanţă cu tendinţa internaţională de a utiliza metodele alternative de testare (prin utilizarea modelelor pe culturi celulare, culturilor de ţesuturi şi organe), reducerea numărului de animale şi rafinarea modelelor animale, institutul va instrui personalul organizaţiilor partenere pentru a se aplica această strategie în studiile solicitate (3R Initiative).

Protocoalele de testare ce se vor aplica se bazează pe promovarea excelenţei, ţinând cont de complexitatea şi gradul înalt de performanţă ştiinţifică şi tehnologică aplicate (utilizarea unor tehnologii de vârf cum sunt metodele xMAP, xCelligence, protein microarray, RT-PCR şi Next-Generation Sequencing, diverselor altor metode imagistice); de asemenea, aplicarea acestui set de metode se bazează extensiv pe specializări inteligente şi va propaga aceste specializări şi la partenerii industriali. Pe lângă aplicaţiile de laborator, se preconizează o utilizare intensă a programelor de bioinformatică şi biostatistică, în vederea interpretării datelor şi validării rezultatelor.